Provozovatel:
Jiří Poláček
Čeplova 1586
286 01 Čáslav
IČO: 02152096
DIČ: CZ8612063328
(Zapsán v živn. rejstříku – MěÚ Čáslav)

Shromažďovaná data

Účet a přihlášení

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu, ukládáme osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Tato data jsou zde uložena, dokud nezruší svou registraci plus případně na externím úložišti v podobě zálohy (než se záloha smaže) – viz Zálohy.  Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Příspěvky

Pokud přidáte příspěvek na tento web, upravíte ho nebo nám ho pošlete e-mailem, shromažďujeme:

 • údaje uvedené v příspěvku a jeho kontextu (za účelem publikování na webu, uchováváme po dobu neurčitou)

Po schválení přidání nebo úpravy příspěvku jsou některé údaje z vašeho profilu (profilový obrázek, adresa webu, adresa profilů na sociálních sítích, text o autorovi) viditelné pro veřejnost v kontextu vašeho příspěvku.

Obrázky a jiné soubory

Pokud nahrajete obrázky a jiné soubory na tento web nebo nám je pošlete e-mailem, shromažďujeme:

 • obrázky a jiné soubory včetně všech vložených dat (za účelem publikování na webu, uchováváme po dobu neurčitou)

Doporučujeme tedy, abyste obrázky a jiné soubory nejprve zkontrolovali, že neobsahují žádná citlivá data (EXIF poloha, jméno, e-mail…), protože po publikování budou veřejně dostupná na webu.

Komentáře

Situace:

 • přidáte na tento web komentář

Shromažďovaná data:

 • údaje zobrazené ve formuláři pro komentář (vaše jméno, e-mail, webové stránky, text komentáře)
 • vaše IP adresa
 • řetězec user-agent definující váš prohlížeč
 • HTTP referer udávající, odkud jste na náš web přišli

Účel:

 • publikování na webu (údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, kromě vašeho e-mailu)
 • identifikace autora komentáře pro případné smazání apod. (váš e-mail)
 • detekování spamu (všechna uvedená data)

Data zveřejněná na webu:

 • údaje zobrazené ve formuláři pro komentář (vaše jméno, e-mail, webové stránky, text komentáře)
 • váš profilový obrázek (v kontextu vašeho komentáře)

Doba uchovávání:

 • po dobu neurčitou

Sdílení:

Vaše práva:

 • žádost o zaslání souboru s exportem uchovávaných osobních údajů
 • žádost o odstranění uchovávaných osobních údajů

Postup:

 • z daného e-mailu nám pošlete žádost na info@zijemehomemade.cz
 • v krátké době vám od nás dorazí zpráva, na kterou odepište “potvrzuji”
 • následně vaši žádost co nejrychleji zpracujeme

Odběr newsletteru

Situace:

 • přihlásíte se k odběru newsletteru

Shromažďovaná data:

 • váš e-mail

Účel:

 • pravidelné zasílání newsletteru na e-mail

Doba uchovávání:

 • dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte
 • na dobu neurčitou v rámci záloh (viz Zálohy)

Sdílení:

 • ne, případně mailchimp apod.

Vaše práva:

 • můžete se odhlásit přes odkaz v patičce každého zaslaného newsletteru
 • žádost o odstranění z odběru newsletteru

Postup:

 • z daného e-mailu nám pošlete žádost na info@zijemehomemade.cz
 • v krátké době vám od nás dorazí zpráva, na kterou odepište “potvrzuji”
 • následně vaši žádost co nejrychleji zpracujeme

Odběr komentářů

Situace:

 • přihlásíte se k odběru komentářů některého z příspěvků

Shromažďovaná data:

 • váš e-mail

Účel:

 • zasílání upozornění na nové komentáře

Doba uchovávání:

 • po dobu existence příspěvku
 • na dobu neurčitou v rámci záloh (viz Zálohy)

Sdílení:

 • ne

Vaše práva:

 • žádost o zaslání souboru s exportem uchovávaných osobních údajů
 • žádost o odstranění uchovávaných osobních údajů

Postup:

 • z daného e-mailu nám pošlete žádost na info@zijemehomemade.cz
 • v krátké době vám od nás dorazí zpráva, na kterou odepište “potvrzuji”
 • následně vaši žádost co nejrychleji zpracujeme

Analytika

Analytika slouží k zjištění toho, co čtete a co vás zajímá. Dále ji využíváme k odhalování chyb a detekci bezpečnostních hrozeb.

Na webech se používá externí Google Analytics anebo interní AWStats. U Google Analytics se mažou osobní data, jako je IP adresa, prohlížeč, nastavené rozlišení apod. Po 26 měsících zůstávají pouze data souhrnná, tedy celková čísla, jako je například, kolik lidí si přečetlo jednotlivé články. U AWStats je tato doba nastavena na 52 měsíců.

 

Google (Google Ireland Limited) – Tato společnost má přístup k osobním údajům, jako je IP adresa, internetový prohlížeč, rozlišení obrazovky anebo zdali máte povolené technologie jako Flash, Java. Předává se přes reklamní systém Google AdWords a Google Analytics.

Seznam.cz, a.s. – Tato společnost má přístup k osobním údajům, jako je IP adresa, internetový prohlížeč, rozlišení obrazovky anebo zdali máte povolené technologie jako Flash, Java. Předává se přes reklamní systém Sklik.

 

doba zpracování

U analytik je to 26 měsíců u Google Analytics a 52 měsíců v případě SlimStats.

 

poznamenat když nový hosting onebit tak že požádat o zákaz awstats kvůli gdpr (stejně nepoužívám)

Reklamy

Reklamy

Kontaktní formuláře

WordPress ve výchozím nastavení neobsahuje kontaktní formuláře. Používáte-li plugin pro kontaktní, použijte tuto podsekci, abyste uvedli, jaké osobní údaje jsou zaznamenávány, když někdo odešle kontaktní formulář a jak dlouho tyto informace uchováváte. Můžete například uvést, že uchováváte informace přijaté kontaktními formuláři po určitou dobu, pro účely služeb zákazníkům, ale nepoužíváte tyto informace za účelem marketingu.

+případně pak přidat “Kontaktní formuláře” i do sekce Cookies

Cookies

Na stránce se využívají cookies, což jsou malé soubory, které si ukládá váš prohlížeč. Většinou slouží k uložení individuálního nastavení.

postup odstranění: …

Účet a přihlášení

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Příspěvky

Při publikování nebo upravování příspěvku bude ve vašem prohlížeči uložen soubor cookie, který neobsahuje žádná osobní data (pouze označuje ID příspěvku). Jeho platnost vyprší za 1 den.

Obrázky a jiné soubory

Při publikování nebo upravování obrázku či jiného souboru bude ve vašem prohlížeči uložen soubor cookie, který neobsahuje žádná osobní data (pouze označuje ID obrázku či jiného souboru). Jeho platnost vyprší za 1 den.

Komentáře

Situace

 • ve formuláři pro přidání komentáře odškrtnete, že chcete povolit uložení jména, e-mailu a webové stránky
 • účel: při psaní dalšího komentáře nebudete muset údaje znovu vyplňovat
 • doba uchovávání: 1 rok

Analytika

Google Analytics – Externí počítadlo návštěvnosti od Google. Zjišťuje informace o vašem prohlížeči, IP adresu a odkud jste na stránku přišli. Slouží k zjištění, který obsah se vám líbí, odkud jste se o webu dozvěděli a také, jak bychom měli technicky web upravit, aby byl pro návštěvníky přívětivější. Po 26 měsících se vše maže a zůstávají jen anonymní souhrnná data.

?google tag manager

Reklamy

AdExpert (Analogic s.r.o.)  – Reklamní systém, přes který se prodává reklama inzerentům. Cookie obsahuje identifikační číslo. Měří počet shlédnutí reklamy.

Google AdSense – doubleclick.net, rlcdn.com, mookie1.com a další partneři Google – Reklamní systém, přes který se prodává reklama inzerentům. Na základě textu článku anebo vašeho předchozího zájmu (například hledání na Google) vám zobrazuje reklamu.

Sklik Partner – Reklamní systém, přes který se prodává reklama inzerentům. Na základě textu článku anebo vašeho předchozího zájmu (například hledání na Seznamu) vám zobrazuje reklamu.

Hosting a zálohy

Hosting

 

Zálohy

Jedná se o poskytovatele externích úložišť, kde jsou uložené soubory, databáze a e-maily. Všechny tyto společnosti musí splňovat nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation.

Dropbox – poskytovatel externího úložiště pro zálohování

Google – poskytovatel externího úložiště Google Drive pro zálohování

WEDOS Internet, a.s. – poskytovatel externího úložiště WEDOS Disk pro zálohování, a navíc interní zálohování webhostingu po dobu x dnů

WPMU DEV – poskytovatel externího úložiště pro zálohování

Bezpečnost

Web využívá redakční systém WordPress, který je aktualizován neprodleně, pokud je vydána aktualizace. Také všechny jeho součásti – pluginy a šablony – jsou udržovány aktualizované. Navíc bylo provedeno několik úprav, které ještě více zvyšují bezpečnost webu.

Web pravidelně skenujeme více nástroji, abychom předcházeli zranitelnostem, případně je ihned opravili.

 

Vaše práva

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám své údaje poskytujete.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

právo na přístup k osobním údajům: máte právo při splnění zákonných podmínek obdržet od nás bezplatně na základě vaší žádosti informace o tom, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání vám tak vždy poskytneme veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů.
právo na opravu zpracovávaných osobních údajů: pokud zjistíte, že jsou vaše osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, dejte nám vědět a my je neprodleně opravíme.
právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů: pokud pomine účel, pro který osobní údaje zpracováváme, automaticky vaše osobní údaje anonymizujeme nebo zlikvidujeme. Pokud o vás zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu a vy nám souhlas odvoláte, vaše osobní údaje vymažeme. Právo na výmaz ale není absolutní, a pokud máme nějakou objektivní povinnost údaje dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu jen těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.
právo na omezení zpracování osobních údajů: máte právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili, pokud: a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; nebo b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; nebo c) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je od nás požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků; nebo d) jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými důvody.
právo na přenositelnost osobních údajů: pokud zpracováváme vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii svých osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen vám nebo jiné osobě.
právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů.
právo vznést námitku: při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy máte dále právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou naše oprávněné zájmy.

 

 

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Obojí musí být provedeno ověřením pomocí e-mailu, který se ke komentářům anebo profilu váže. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Vzhledem k náročnosti této operace to může trvat až 30 dní. Opakované žádosti o export dat mohou být zpoplatněny.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Nemáme povinnost jmenovat a ani jsme nejmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

Závěr

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů není smlouvou, ale prohlášením. Může se kdykoliv podle potřeby změnit. Jakoukoliv změnou však nejsou nijak dotčena vaše práva.

Vložený obsah z jiných webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jedná se zejména o příspěvky na sociálních sítích, které slouží jako citace. Zejména Twitter a Facebook.